Sydvestjyske Smagsoplevelser - mest for medlemmer

Sydvestjyske Smagsoplevelser er et interessefællesskab, der arbejder for at fremme bevidstheden om sydvestjyske kvalitetsfødevarer og kulinariske oplevelser samt øge den fælles identitet og livskvalitet.

Netværket dækker geografisk kommunerne Varde, Fanø, Esbjerg, Tønder og Vejen.

Alle fødevareaktører (producenter, restauranter, specialbutikker og formidlere/oplevelsesaktører), der arbejder med lokale fødevare kan som udgangspunkt blive en del af netværket.

Pr. 01.01.2020 er der 145 medlemmer, fordelt på ca.

 • 60 producenter 

 • 47 restauranter

 • 38 andet (specialbutikker, formidlere og andre interessenter)

 

Ønsker du at være en del af netværket kan du kontakte projektkoordinator Knud H. Hansen: khh@bre.dk eller mobil 2336 4712

 

Facebookgruppe - for medlemmer har Sydvestjyske Smagsoplevelser

Der er oprettet en lukket Facebook gruppe til medlemmerne af Sydvestjyske Smagsoplevelser, hvor aktørerne kan sparre og diskutere med hinanden.

Gruppen kan bruges til at finde nye leverandører og samarbejdspartnere eller koordinere fælles transport, messedeltagelse etc.

Medlemmer dele erfaringer, informere om egne produkter og events mv.

Arrangementer/events, workshops, netværksmøder etc. vil ligeledes blive opslået i gruppen.

 

Link til gruppen: https://www.facebook.com/Netværket Sydvestjyske Smagsoplevelser

 

Styregruppe

Der er nedsat en styregruppe bestående af:

 • Knud Hjortlund Hansen, Business Region Esbjerg

 • Preben Madsen, Herregårdskælderen, Brørup

 • Lonnie R. Thygesen, Strandvejen 82, Henne

 • Anders Sørensen, Vibegaard,

   

Styregruppen har til formål, via 1-2 årlige møder, at fastlægge fokusområder og retningslinjer for arbejdet i Sydvestjyske Smagsoplevelser. De skal ligeledes løbende fungere som sparringspartnere for netværkets koordinator. For yderligere information kontakt projektkoordinator Knud Hjortlund Hansen khh@bre.dk

 

Arbejdsgrupper

Der etableres forskellige arbejdsgrupper alt efter behov og ønsker. I arbejdsgrupperne kan aktørerne i mindre grupper udvikle nye koncepter/ideer.

Lige nu er der følgende to arbejdsgrupper som er aktive:

 • Kulinariske pakketurer, ruter og oplevelser

 • Fælles salgs- og messekoncept

 

Ønsker du at være med i en af arbejdsgrupperne eller har forslag til nye arbejdsgrupper så kontakt projektkoordinator Knud Hjortlund Hansen: khh@bre.dk eller mobil 2336 4712